Jakby to było żyć w pełnej harmonii

 ze sobą,

swoim ciałem

i otaczającym Cię światem?